Νομοθεσία

Η φοίτηση στο Δημοτικό είναι υποχρεωτική (άρθρο 88, ν. 4871/2021 (Α΄246). Η φοίτηση τωνμαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία παρακολουθείται από τον/την…
Στο συνημμένο έγγραφο η εγκύκλιος για τη χρήση μάσκας στο σχολείο.
Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ(ΦΕΚ 4810Β/31-10-2020) στο συνημμένο έγγραφο.
Στο συνημμένο έγγραφο θα βρείτε όλες τις οδηγίες
Στο συνημμένο έγγραφο θα βρείτε όλες τις οδηγίες
Σελίδα 1 από 3