ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Β΄ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αγαπητοί γονείς των μαθητών της ΣΤ,

Σας ενημερώνουμε  ότι, κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 4η Ιουνίου 2020,η οποία, με τη λήξη του διδακτικού έτους θα  αποσταλεί  στα Γυμνάσια μαζί με τους τίτλους Σπουδών.

Την αίτηση την κατεβάζετε από το site του σχολείου από τα χρήσιμα έγγραφα ,τη συμπληρώνετε , την υπογράφετε, τη σκανάρετε και μας την αποστέλλετε στο mail  του σχολείου.