Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης στα Μουσικά Γυμνάσια

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της διεξαγωγής των Αυτοδιοικητικών Εκλογών ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στα ΜουσικάΓυμνάσια ορίζεται η 4η Ιουνίου 2019.