Διευρυμένο ωράριο του Ολοήμερου Προγράμματος

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες 

Παρακαλούμε πολύ -όσοι/ες από εσάς έχετε ήδη κάνει αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου τον Ιούνιο- να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7CduMNAkSXgL1C2NdX-sB8YvseAFBlSujwdQarR0uXmmS8g/viewform

 Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε άμεσα τον αριθμό των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Διευρυμένο ωράριο του Ολοήμερου Προγράμματος του Σχολείου μέχρι τις 5.30μ.μ., ώστε να αποστείλουμε τα στοιχεία για να τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί που απαιτούνται για τη λειτουργία του. Επισημαίνουμε ότι ένας από τους δύο γονείς πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα. Με εκτίμηση,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 141Α΄/21.07.2022, άρθρο 371, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα  λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.

Ειδικά, το σχολικό έτος 2022-2023 δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14.55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή στο Διευρυμένο Ωράριο του Ολοήμερου Σχολείου το αργότερο μέχρι τις 5 -9-2022, ώστε να αιτηθούμε έγκαιρα το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία του.


Από τη δνση του σχολείου