«Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα – Δίνουμε μια νέα ζωή – UpTextile».

Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης συνεργάζεται με τους φορείς TAG GREEN, ΕΔΕΜ ( Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για την υλοποίηση του έργου «Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα – Δίνουμε μια νέα ζωή – UpTextile».

Το έργο υποστηρίζεται και από την NoWaste21 και την Recycom.

 Το έργο «UpTextile» εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021 από το Πράσινο Ταμείο, και αφορά την ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, πολιτών και φορέων σε θέματα, που έχουν να κάνουν με την πρόληψη-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ρούχα, υφάσματα, παπούτσια, ζωνες κ.α.) με παράλληλη πιλοτική εφαρμογή διαλογής στην πηγή των   κλωστοϋφαντουργικών.

 Οι δράσεις του έργου, που απευθύνονται προς τους μαθητές είναι:

  1. Έρευνα ΚΑΡ: Καταγραφή και αποτίμηση της γνώσης, ενημέρωσης και πρακτικής εφαρμογής των μεθόδων πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών στους μαθητές (ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων). Το ερωτηματολόγιο μπορεί να γίνει, είτε με εκτύπωση και διαμοιρασμό στους μαθητές, είτε μέσω υπολογιστή σε μορφή gogle form. Ο τρόπος διεξαγωγής εξαρτάται από την προτίμηση του εκάστοτε διευθυντή.
  2. Οδηγός Κυκλικής Οικονομίας για τα  κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα Κ/Υ: Περίπου 8 σελίδων. Θα μοιραστεί στους μαθητές και θα περιέχει βασικές πληροφορίες, για τα οφέλη και οδηγίες, για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την αλλαγή συμπεριφοράς, δυνατότητες για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση (upcycling) και την ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών.
  3. Παρουσίαση για μαθητές: η παρουσίαση θα αφορά την "Κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα" με ιδιαίτερη αναφορά στα κλωστοϋφαντουργικά, για την οποία η «NoWaste21», μη κερδοσκοπικής περιβαλλοντικής εταιρείας (ΜΚΟ), διαθέτει άδεια από Υπουργείο Παιδείας, για εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον χωρίς απόβλητα». 
  4. Τοποθέτηση κάδων, για συλλογή κλωστοϋφαντουργικών.  : θα τοποθετηθούν  κάδοι συλλογής ρούχων σε Δημοτικά σχολεία του Δήμου (σε όσα δεν έχουν ήδη κάδο), όπου οι μαθητές και το προσωπικό θα μπορουν να τοποθετούν ρούχα, παπούτσια κ.λ.π., που δεν χρειάζονται, ώστε αυτά να προωθούνται, για επαναχρησιμοποίηση, μεταποίηση και ανακύκλωση.
  5. Δράσεις αναβάθμισης ρούχων – μεταποίησης «upcycling» στο εργαστήριο της TAG Green
    Θα γίνει 1 επίσκεψη στο εργαστήριο upcycling της «TAG Green» (Μάρτιο), όπου θα συμμετέχουν μαθητές από τα σχολεία του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκη.

Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε τελικό συνέδριο το Δεκέμβριο του 2022.

Ως προς τις δράσεις του έργου. Χθες, τοποθετήθηκαν οι κάδοι του προγράμματος έξω από τα σχολεία σας )
 ΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΣ ΠΕΥΚΗΣ 
Σ ε αυτούς τους κάδους μπορούν οι μαθητές να τοποθετούν, καθαρά ρούχα, παπούτσια, υφάσματα.
 
Σας ενημερώνουμε ότι  θα καταγράφουμε τις ποσότητες, που συλλέγονται από τον κάθε κάδο, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Τα 3 σχολεία με τις καλύτερες επιδόσεις θα ανακοινωθούν στο τέλος του προγράμματος (Δεκέμβριο του 2022, όπου θα γίνει και μία τελετή βράβευσης σε συνεργασία με το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης. 
 
Επίσης, επισυναπτόμενη θα βρείτε την παρουσίαση, που ετοιμάσαμε, για τα παιδιά, για την  ευαισθητοποίησή  τους. Η παρουσίαση είναι απλή.
 Τέλος, σας προτρέπουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://www.uptextile.gr/, όπου μπορείτε να βρείτε και σε ηλεκτρονική μορφή τόσο τον Οδηγό, όσο και ένα βίντεο, που έχουμε ετοιμάσει ευαισθητοποίησης.
 Σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσουμε, ότι μέσα στο Μάιο θα οργανωθεί μία εκδήλωση ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με τη διαχείριση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Είμαστε σε συνεννόηση με το Δήμο, για την ανεύρεση χώρου, όπου θα φιλοξενήσει την εκδήλωση. 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό Πάσχα!
 
 
 Nάταλι Κρέτση Μπακόλα

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Δράσεων

Περιβαλλοντολόγος MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος & Αποβλήτων

Τηλ:     210 2724 344

Email:  [email protected]

Web:    www.nowaste21.gr/