ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ,

ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26/11/2021.
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ