Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος του σχ. έτους 2021- 22  

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης- δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους, σύμφωνα με  Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ» που θα φέρουν σήμερα τα παιδιά στο σπίτι.

 Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ. ΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ!

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο σχολείο είναι η Δευτέρα 17/5/2021.

 Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ