ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SELF TEST

Στα συνημμένα έγγραφα θα βρείτε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19» και τις οδηγίες χρήσης των self tests.