ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ...

ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΦΑΝΗ ΡΟΒΟΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

ΘΑ ΤΗ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ PADLET.
 
ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ