ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Καταρχάς σας αποστέλλουμε το γενικό πρόγραμμα που θα ισχύει στη webex σύμφωνα με το ΦΕΚ 5044 της 14/11/2020
  
ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 Ώρα διδασκαλίας     Από -  Έως 
1η                              14:10 -14:40 
2η                              14:50 -15:20 
3η                               15:30 -16:00 
4η                               16:10 -16:40 
5η                               16:50- 17:20  
 
Στη συνέχεια θα λάβετε το εξειδικευμένο για αύριο στα μειλ σας από τους δασκάλους , όπως και τους συνδέσμους.