Ενημέρωση για τους γονείς της ΣΤ2 τάξης

Αγαπητοί γονείς, 

Οι δάσκαλοι της ΣΤ ΄τάξης σας αποστέλλουν, αντί 1ης δια ζώσης ενημέρωσης για τη νέα χρονιά , δύο κατατοπιστικά powerpoint , ένα για το κάθε τμήμα.
 
Να τα διαβάσετε με προσοχή!
 
Από τη Δνση