Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Αγαπητοί γονείς, 

Είναι Δευτέρα ,21/09 και η κατάσταση που σας έχει περιγραφεί με το προσωπικό από την προηγούμενη εβδομάδα δεν έχει αλλάξει. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ , ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ , ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ ΣΤΟ ΟΛΗΜΕΡΟ ΣΤΙΣ 15.00.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ!!
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ