ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2020-2021

Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριών, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μέχρι και την Τρίτη 30/06/2020 και εκ νέου από την 1η /9/2020 έως και την

20η /10/2020. Ενημερωθείτε στη συνημμένη εγκύκλιο.