ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2023-2024

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2023-2024

Εγκύκλιος εγγραφών μαθητών/μαθητριών στην Α' τάξη για το σχολικός έτος 2023-2024

 

Οι αιτήσεις εγγραφών των μαθητών και μαθητριών της Α΄ τάξης (οι γεννηθέντες από 1-1-2017 έως 31-12-2017) σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων : Φ.6/15012/Δ1/09/02/2023  ξεκινούν την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023 και λήγουν τη Δευτέρα 20  Μαρτίου 2023. Την εγγραφή του μαθητή κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια με υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα. Συμπληρωματικά κατατίθεται Έγγραφο επιμέλειας κηδεμονίας.

Παρακαλούμε θερμά  να αποφευχθεί κατά  το δυνατό το ενδεχόμενο της μαζικής προσέλευσης και συμφόρησης κατά τις 2,3 τελευταίες ημέρες της προθεσμίας. 

Οι εγγραφές  θα πραγματοποιούνται  με φυσική παρουσία των  γονέων καθημερινά από 13.30  έως 14.00 (πλην της ημέρας Τρίτης, όπου θα πραγματοποιούνται 12.30-13.00)  , αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλ: 2108027753.

Όπως θα εισέρχεστε στο σχολείο θα υπάρχει ένα τραπεζάκι με αιτήσεις εγγραφής ( η αίτηση υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας και για αποφυγή καθυστέρησης μπορεί να είναι προσυμπληρωμένη από το σπίτι). Τη συμπληρώνετε και μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, την εσωκλείετε σε χάρτινο φάκελο Α4 που έχετε φέρει μαζί σας και τον παραδίδετε στις υποδιευθύντριες, κυρίες Ιωσηφίδου και Κανατούρη στο γραφείο δασκάλων, στο ισόγειο. Αυτές με τη σειρά τους ελέγχουν το φάκελο και  τις προσεχείς ημέρες  σας ενημερώνουν για τυχόν εκκρεμότητες (παρακαλούμε όμως αυτές να αποφευχθούν και προσερχόμενοι στο σχολείο να φροντίσετε να έχετε ΟΛΑ τα απαραίτητα μαζί σας).

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  για τη εγγραφή είναι τα παρακάτω:

 

1.  Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής, που συμπληρώνεται στο σχολείο (αν     επιθυμείτε να την έχετε προσυμπληρωμένη, πατήστε ΕΔΩ

2.  Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο (αν πρόκειται για το 2ο,3ο,4ο Νηπιαγωγείο Πεύκης θα την εξασφαλίσουμε εμείς από τον/την προϊστάμενο του Νηπιαγωγείου. Αν πρόκειται για ιδιωτικό Νηπιαγωγείο, μάς την φέρνετε εσείς)

3. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου με τα στοιχεία του παιδιού και της σελίδας των προβλεπόμενων εμβολίων( 4 δόσεις DTP, 4 δόσεις ΟΡΥ και δύο δόσεις του MMR). Να έχετε μαζί σας και το βιβλιάριο στην περίπτωση που ζητηθεί.  Οι γονείς που για οποιουσδήποτε λόγους δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ. Α’ ΦΕΚ 287)

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή [λογαριασμός ΔΕΚΟ (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ) ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν γίνονται δεκτοί λογαριασμοί ΟΤΕ ή άλλων παρόχων τηλεφωνίας, καθόσον δεν αποτελούν Δ.Ε.Κ.Ο., όπως επίσης δεν γίνονται δεκτές και απλές δηλώσεις φιλοξενίας, εκτός αν αναφέρεται στη φορολογική δήλωση του φιλοξενούντος ή το συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας υπογεγραμμένο από την εφορία ή Έντυπο Ε1 Φορολογικής δήλωσης

Τα όρια και το χάρτη της περιοχής του σχολείου μας θα τα βρείτε ΕΔΩ

5.  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ) ( Κατεβάστε το έντυπο από ΕΔΩ . Το ΑΔΥΜ καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Εδώ καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να υπάρξει δυσκολία και καθυστέρηση. Προσπαθήστε το κι αν δεν καταφέρετε, το προσκομίζετε εν καιρώ, όχι πάντως ύστερα από τις 31 Μαρτίου)

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕΣΥ  ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. 

6.  Πιστοποιητικό γέννησης   (Εκδίδεται  αυτεπάγγελτα από το σχολείο μας μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school του Υ.ΠΑΙ.Θ)

7. Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!  Επειδή οι  εγγραφές των μαθητών/τριών θα γίνονται με ελληνικούς χαρακτήρες, τα δικαιολογητικά εγγραφής πρέπει να είναι (όπου απαιτείται), επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο για το σκοπό αυτό.

8. Εγγραφή στη λίστα επαφών του σχολείου

Μετά την εγγραφή, για να προστεθεί η δ/νση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στη λίστα επαφών του σχολείου, παρακαλούμε στείλτε κενό μήνυμα στο 1dimpefkis@gmail.com  γράφοντας στο ΘΕΜΑ: Επώνυμο και όνομα παιδιού (A’ τάξη).

 

Προαιρετικά

Φοίτηση στο Ολοήμερο

Η παρακολούθηση του Ολοήμερου Προγράμματος είναι προαιρετική. Γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις χωρίς προϋποθέσεις (αρ.πρωτ. 118139/δ1/9-9-2020 Υ.Α(Β΄3838).

 Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο η οποία  συμπληρώνεται στο σχολείο (θα υπάρχει επίσης στο τραπεζάκι, στην είσοδο). Αν επιθυμείτε, καλό θα είναι  να την έχετε προσυμπληρωμένη και αυτή , πατήστε ΕΔΩ

Το πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου ξεκινά καθημερινά στις 13:15 και ολοκληρώνεται στις 15:50 χωρίς δυνατότητα ενδιάμεσης αποχώρησης.  Αν επιθυμείτε μπορεί το παιδί να παρακολουθήσει και το τμήμα του Διευρυμένου Ολοήμερου έως 17.30. Επιπρόσθετα, το παιδί σας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Πρωινής Ζώνης, με την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσει στο Ολοήμερο Σχολείο. Η Πρωινή Ζώνη ξεκινά στις 07.00 π. μ. . Η προσέλευση της Πρωινής Ζώνης ολοκληρώνεται στις 07.15 π.μ.

Παρακαλούμε επίσης να έχετε μαζί σας ένα αποδεικτικό των στοιχείων ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας

Επισημαίνουμε ότι οι εγγραφές θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Υ.Γ. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία καλέστε στο τηλ: 2108027753 ή αποστείλετε e-mail:  [email protected]