Επίσκεψη της Στ τάξης στην Ακαδημία Ρομποτικής

Επίσκεψη της Στ τάξης στην Ακαδημία Ρομποτικής στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την αλγοριθμικη σκέψη, προσέγγισαν βιωματικά έννοιες της φυσικής ( πχ. Τριβή) ,ενώ ταυτόχρονα ανέπτυξαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες μέσω της συνεργατικότητας.