Βαλίτσα με ρόδες Γ1

Σήμερα παραλάβαμε "τη βαλιτσα με ρόδες"!!! Θα την κρατήσουμε ένα μήνα.. Είχε μεσα πολλά βιβλία για τη ζωγραφική!! Μάθαμε για τον El Greco,    τον Van Gogh και πολλούς άλλους σπουδαίους ζωγράφους!!!