Απονομή βράβευσης Ευκλειδη

Tο Σάββατο 18 Μαΐου πραγματοποιηθηκε η βράβευση των μαθητών του  σχολείου μας για την επιτυχία τους στον Πανελλήνιο διαγωνισμό της  Μαθηματικής Εταιρείας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας! !!Πάντα 
επιτυχίες στη ζωή τους! !!