Μπαζάρ 17/12/ 2017

Την Κυριακή 17/12/2017 έγινε το  μπαζάρ του σχολείου με δημιουργίες των παιδιών. Κόσμος , κέφι, chef , πλαισίωσαν την εκδήλωση.