Η εφημεριδα του Ε1

Οι μαθητές του Ε1 με δική τους πρωτοβουλία συνέταξαν εφημερίδα με  θέματα επηρεασμένα από τα ενδιαφέροντα τους. Μερικά θέματα της εφημερίδας σχετίζονται με το διάστημα, το περιβάλλον , τον αθλητισμό και τη μόδα. Ελπίζουμε να σας αρέσει!