Τα κάλαντα του Λαζάρου

Την Παρασκευή 15 Απριλίου, οι μαθητές του Α2 στόλισαν τα καλαθάκια τους και επισκέφτηκαν τμήματα της Στ ' , της Ε΄ και της Β΄ τάξης του σχολείου μας και έψαλαν τα κάλαντα του Λαζάρου. Οι μικροί μαθητές έτυχαν θερμής υποδοχής από τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων και τους δασκάλους τους που κέρασαν τα πρωτάκια μας κόκκινα αυγά. Με αυτό τον τρόπο αναβίωσε στο σχολείο μας το γνωστό έθιμο, ενώ διαδόθηκε το μήνυμα της ανάστασης του Λαζάρου που θεωρείται η "πρώτη Λαμπρή"
Και του χρόνου παιδιά!!!
 Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε όλους!!!!