"Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο".(Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για παιδιά και νέους) Ε τάξη

Την 16/4/2019 οι μαθητές της Ε τάξης παρακολούθησαν το πρόγραμμα ενημέρωσης και εξοικείωσης με την αναπηρία : "Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο". Ο διάλογος ανάμεσα στα παιδιά και τον εμψυχωτή του ΣΚΕΠ(Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για παιδιά και νέους) εστιάστηκε στη σημασία της μοναδικότητας του καθενός, στην κατανόηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία καθώς και στη διευκόλυνση των μαθητών γενικής παιδείας με νέους με αναπηρία!