ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε πως για την περίοδο από 14 Οκτωβρίου 2019 έως 20 Δεκεμβρίου 2019 στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο μας θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση τέσσερις φοιτήτριες του Ε’ εξαμήνου σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Η πρακτική άσκηση των φοιτητριών αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού μαθήματος «Αθλητική Παιδαγωγική και Πρακτική Άσκηση στην Α’βάθμια Εκπαίδευση». Οι δύο καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής του σχολείου θα εποπτεύουν όλη τη διαδικασία και θα παρίστανται καθ’ολη της διάρκεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητριών.

Η επιλογή των τμημάτων είναι τυχαία και έγινε με κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος και  χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι φοιτήτριες θα ακολουθήσουν το διδακτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής του σχολείου.

Θεωρούμε σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια, δεν θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους μαθητές και δεν θα γίνει συλλογή στοιχείων πάνω στις παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδακτικής διαδικασίας με βιντεοσκόπηση ή μαγνητοσκόπηση της διδασκαλίας.

 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία