Α τάξη

Από την οικογένεια του μαθητή Γ. Π. του Α1
Από τις μαθήτριες Μ.και Ν. Ι. της Α και Ε τάξης αντίστοιχα
Από τη μαθήτρια Ε. Ι της Α τάξης
Από τη μαθήτρια Μ.Ρ της Α τάξης
Από το μαθητή Ο. Σπ. του Α1
Από τη μαθήτρια Α.Ε. του Α1