Α τάξη

Από τη μαθήτρια της Α΄τάξης Ε.Ι.
Από το μαθητή της Α΄ τάξης Γ.Δ
Από το μαθητή της Α΄τάξης Δ- Κ. Τζ. "Το Ελληνόπουλο".
Απο το μαθητή της Α΄τάξης Ο.Σ.
Από το μαθητή της Α΄τάξης Γ. Π.
Από τη μαθήτρια της Α΄τάξης Κων. Ζ.
Από τη μαθήτρια της Α΄τάξης Μ. Μ.
Από το μαθητή της Α΄τάξης Γ. Λ
Από το μαθητή της Α΄τάξης Σ. Γ
Σελίδα 9 από 9