"Μάγκας που τρώει καρπούζι" (1880) του Περικλή Πανταζή

Ο μαθητής Ο.Μ. της Γ΄τάξης  αναπαριστά τον πίνακα  "Μάγκας που τρώει καρπούζι" (1880) του Περικλή Πανταζή