Εκτύπωση αυτής της σελίδας

"Mona Lisa"-Leonardo Da Vinci

Η μαθήτρια Α.Κ. t της Γ΄τάξης  αναπαριστά τον πίνακα Mona Liza του Leonardo Da Vinci