Οι λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο

Όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις στο συνημμένο έγγραφο

  1. Κάνετε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) στο παιδί σας.
  2. Επισκέπτεστε την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
  3. Επιλέγετε την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και, ακολούθως «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19».
  4. Στη συνέχεια αυθεντικοποιείστε με τη χρήση των κωδικών taxisnet, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 727/2020 (Α’ 184), και ακολουθείτε τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος, σύμφωνα με τη οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558).

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε.

Ο μαθητής επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του  μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τη Διευθύντρια του Σχολείου.

ΣΤΟΧΟΣ των ανωτέρω είναι  οι γονείς/κηδεμόνες που εισέρχονται στην πλατφόρμα να δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας των παιδιών τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται η κατάσταση (θετικό ή αρνητικό self test)  του/της μαθητή/τριας στη θυρίδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λυκόβρυσης. 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (SELF TEST)

  1. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία και εκτυπώνετε. Σε αυτή την περίπτωση, ενημερώνετε άμεσα το σχολείο και μεταβαίνετε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται. Μέχρι να μεταβείτε στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες θετικοί μαθητές και οι οικείοι τους, παραμένετε σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.
  2. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του.

Στην περίπτωση 2 για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου μπορείτε  να επιλέξετε τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία όμως γίνεται  με επιβάρυνση του πολίτη.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες θετικοί μαθητές και οι οικείοι τους, παραμένετε  σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

 ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ

 

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου οι μαθητές  μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν 5 self test προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 5 έως 22 Νοεμβρίου. 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ

 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΓΕΙΟ.
ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ.
 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ

Περισσότερες πληροφοριες θα βρείτε στον σύνδεσμο:

peap_winter_2021_web (yumpu.com)

Αγαπητοί γονείς,

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις ανά τμήμα,  μέσα στις αίθουσες, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Όλοι οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο κανονικά,  από 08.00-  08.15 π.μ. και θα αποχωρήσουν μετά το τέλος των εκδηλώσεων στις 09.45  π.μ.,  με    δική σας  ευθύνη   . 

Την ημέρα εκείνη ΔΕΝ θα λειτουργήσει η Πρωινή ζώνη και το Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 
Σε ό,τι αφορά στην παρέλαση των Ε΄& ΣΤ΄ΤΑΞΕΩΝ , αναφέρονται ρητώς στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, που επισυνάπτουμε, τα παρακάτω. 

 "Όσον αφορά στην εκπροσώπηση των σχολικών μονάδων με τη συμμετοχή σημαιοφόρων και παραστατών στις εορταστικές εκδηλώσεις(Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων κ.α.),  θα δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες από τις οικείες Δημοτικές αρχές"

Στα συνημμένα έγγραφα η εγκύκλιος για τις παρελάσεις και οι οδηγίες απο την οικεία Δημοτική Αρχή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ