Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Ε!

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022 08:51

We4all- Ε΄τάξη

Η Ε τάξη  στις 19 Οκτωβριου 2022 παρακολούθησε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα (διαδραστική παρουσίαση και παιχνίδι) εστιάζοντας στις φυσικές καταστροφές που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και στην ανακύκλωση από το We4all

Κατηγορία Σχολικές
Ετικέτες

Την 16/4/2019 οι μαθητές της Ε τάξης παρακολούθησαν το πρόγραμμα ενημέρωσης και εξοικείωσης με την αναπηρία : "Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο". Ο διάλογος ανάμεσα στα παιδιά και τον εμψυχωτή του ΣΚΕΠ(Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για παιδιά και νέους) εστιάστηκε στη σημασία της μοναδικότητας του καθενός, στην κατανόηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία καθώς και στη διευκόλυνση των μαθητών γενικής παιδείας με νέους με αναπηρία!

Κατηγορία Κοινωνικές
Ετικέτες