Πληροφορική για την B΄Δημοτικού 10/4/2020

Για τη Β τάξη

Ανακαλύπτω σχήματα

Στην παρακάτω εφαρμογή αναγνωρίζω τα σχήματα και τα σύρω στο αντίστοιχο πλαίσιο

Ανακαλύπτω σχήματα μέσα στην εικόνα

Παιχνίδια συμμετρίας

Στο παρακάτω παιχνίδι σχεδίασε τη/τις γραμμές συμμετρίας

https://www.matific.com/gr/el/guests/episodes/SymmetryLinesPolygons

Σχεδίασε το συμμετρικό του σχήματος πατώντας πρώτα πάνω στην αρχική τελίτσα και κατόπιν στην επόμενη σωστή τελίτσα

https://www.softschools.com/math/geometry/symmetry_game/