Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων

 Για την καλύτερη ενημέρωση σας σχετικά με την πρόοδο των παιδιών σας και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, παρακαλείσθε να προσέρχεστε στο σχολείο την αντίστοιχη εβδομάδα κάθε μήνα, τις παρακάτω ημέρες και ώρες που αναγραφονται στο συνημμένο έγγραφο.

                       

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Οι εκπαιδευτικοί μας »