Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου.

Αγαπητοί γονείς, σας παρουσιάζουμε τον γραπτό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας. Ήταν απαραίτητο να υπάρχει ένας ενιαίος κώδικας αναφοράς για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Προσδοκούμε  ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία .Όταν τυχόν τροποποιείται ή αναπροσαρμόζεται, θα ενημερώνεστε.

Στο παρακάτω link μπορείτε να τον διαβάσετε σε μορφή e book.

Καλή και προσεκτική ανάγνωση!!

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων

https://www.yumpu.com/xx/document/read/63068717/-