Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δ/ντης-Υποδ/ντριες

Διευθυντής: Σπαθιάς Ευστάθιος

Υποδιευθύντρια Α΄: Ιωσηφίδου Άννα ΠΕ11

Υποδιευθύντρια Β΄: Κανατούρη Ειρήνη ΠΕ70