Νομοθεσία

Σχετικα με το Α.Δ.Υ.Μ. συμβουλευτείτε: την αρ. Aριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014, Κ.Υ.Α. την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015 την αρ.…
Για την Παράλληλη Στήριξη ισχύουν: η αρ. 86699 /Δ3/25/5/2018, εγκύκλιος 163629/ΓΔ4/4-10-2016, εφαρμοστική του Ν. 4415/16, εγκύκλιος
Για εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο πατήστε στο συνημμένο
Ό,τι θέλετε να μάθετε για εγγραφές αλλοδαπών, αδήλωτων μαθητών, μετακινούμενων... υπάρχει στο συνημμένο
Για την εκπαιδευτική δράση "Η τσάντα στο σχολείο" ισχύει η αρ. Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1/27-8-2018 , εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ
Σελίδα 2 από 2