Νομοθεσία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ
Για την απαγόρευση του καπνίσματος και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας ισχύει η αρ. Γ.Π. /Δ2β/οικ.8809/31-1-2018, εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας…
Για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία ενημερωθείτε σχετικά στο παρακάτω συνημμένο
 Σχετικά με την απώλεια τίτλων σπουδών Ισχύει η 116153/Γ2/17-10-2007 , συμβουλευτείτε το συνημμένο.
Σχετικά με τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση πατήστε στο συνημμένο
Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει : η 12773/Δ2/23-1-2015, εγκύκλιος
Για τα δικαιώματα του μαθητή διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών και που ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια …
Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών ισχύει η η αρ. πρωτ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018, εγκύκλιος
Για την Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού ισχύουν: η αρ. 154360/Δ5/18-9-2018, εγκύκλιο
Σχετικά με την επιλογή σημαιοφόρων συμβουλευτείτε τις παρακάτω Υπουργικες Αποφάσεις: άρθρο 3, παρ. 5 του Π.Δ. 79/2017 Φ.10/ΦΜ/151306/Δ1/13-9-2017, Υ.Α. Αριθ.…