Εγκύκλιος Α.Δ.Υ.Μ.

Σχετικα με το  Α.Δ.Υ.Μ.  συμβουλευτείτε:

την αρ. Aριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014, Κ.Υ.Α.

την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015

την αρ. Αριθ. Πρωτ. /Δ1β.69165/14-9-2018, εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας