Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εγκύκλιος για την έγκριση παραλληλης στήριξης, στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020

Την εγκύκλιο προϋποθέσεων και διαδικασιών

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020, μπορείτε να συμβουλευτείτε στο παρακάτω συνημμένο