Νομοθεσία

Την εγκύκλιο προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό…
Η εγκύκλιος του Υπουργείου σχετικά με την εγγραφών των μαθητών της Α΄Δημοτικού
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ
Για την απαγόρευση του καπνίσματος και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας ισχύει η αρ. Γ.Π. /Δ2β/οικ.8809/31-1-2018, εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας…
Για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία ενημερωθείτε σχετικά στο παρακάτω συνημμένο
 Σχετικά με την απώλεια τίτλων σπουδών Ισχύει η 116153/Γ2/17-10-2007 , συμβουλευτείτε το συνημμένο.
Σχετικά με τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση πατήστε στο συνημμένο
Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει : η 12773/Δ2/23-1-2015, εγκύκλιος
Σελίδα 1 από 2