Β τάξη

Από τη μαθήτρια Ηρ. Αν. του Β3
Από το μαθητή Α.Καρ.του B2
Από το μαθητή Α. Καρ του Β2
Από το μαθητή της Β' Τάξης Νικόλα Χατζηγεωργίου"
Από τη μαθήτρια της Β τάξης Φ.Μ.
Από τη μαθήτρια της Β΄τάξης Ε.
Από τη μαθήτρια του σχολείου της Β τάξης Ζ. Π
Από τη μαθήτρια της Β΄τάξης Άννα Κοκκολάρα ένα κινέζικο λουλούδι.
Σελίδα 1 από 2