ΣΤ τάξη

Από τη μαθήτρια Δ. Σ. του Στ1
Από τη μαθήτρια της Στ ταξης Δ. Σ.
Απο τη μαθήτρια της Στ τάξης Μυρσίνη
Από το μαθητή της Στ τάξης Ν. Α.
Από τη μαθήτρια της Στ τάξης Βάλιας Πουλημένου ( Μένω σπίτι σε διάφορες γλώσσες)
Από το μαθητή της Δ΄τάξης και τη μαθήτρια της Στ τάξης Α και Α. Ο