Δ τάξη

Στα πλαίσια της δραστηριότητας για το ραδιοφωνικό θέατρο (με αφορμή τη Λιλιπούπολη). Ένα βιντεάκι (ηχητικό) της Κ. Μ.από το Δ'2.
Από το μαθητή Α.Ρ Δ2 
Από τη μαθήτρια του Δ2 Ν.Λ
Από το μαθητή .Δ. Καρ.του Δ2
Από το μαθητή της Δ΄τάξης Δ.Σ
Απο τους μαθητές της Δ τάξης και τη μαθητρια της Στ ταξης Α και Α. Ο
Από τη μαθήτρια της Δ τάξης Κ-Μ . Αρ.
Από το μαθητή της Δ' τάξης Γ. Α
Απο το μαθητή της Δ τάξης Δ. Β