Ενημερωση

Αγαπητοί γονείς,

Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν σας αφήνουμε χωρίς ενημέρωση. Κάποιοι από εσάς ήδη επικοινωνούν με το σχολείο και ζητούν αριθμό μητρώου προκειμένου να εγγράψουν το παιδί τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προκειμένου να ξεκινήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παρακαλούμε να αναμένετε περαιτέρω ανακοινώσεις του σχολείου και να μην βιάζεστε. Το δίκτυο είναι πολύ φορτωμένο και υπάρχουν δυσκολίες  στις διαδικασίες. Το υπουργείο ωστόσο δεν έχει αποκλείσει καθόλου άλλες μορφές ασύγχρονης διδασκαλίας , στις οποίες με έναν τρόπο έχουμε προβεί ήδη με όλα αυτά που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας.
 
Να έχετε υπομονή, να είστε υγιείς όλοι και να παραμένετε σπίτι. 
 
Θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση!
 
Ο Δντης του σχολείου
 
Στάθης Σπαθιάς