Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μάιος 2020

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υ.Α. σε ΦΕΚ και ενημέρωση για την διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Πληροφορίες στα συνημμένα

 

 
Κατηγορία Ανακοινώσεις

Στο συνημμένο αρχείο θα δείτε την εγκύκλιο για τη διαδικασία εισαγωγής στα προτυπα και πειραματικά σχολεία 2020/21

Κατηγορία Ανακοινώσεις

Αγαπητοί γονεις της Δ τάξης

Να διαβάσετε σας παρακαλούμε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΈΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Θα επισημάνουμε το εξής: Από τους συνδέσμους που έχει στο τέλος της η εγκύκλιος σας αφορά μόνο ο τελευταίος που περιέχει την Υπεύθυνή σας Δήλωση, η οποία πρέπει να κατατεθεί έως και 5/6/2020. Το κομμάτι που αναφέρεται στο Γυμνάσιο δεν  αφορά τους γονεις της Δ τάξης! 

Σε κανονικές συνθήκες, λοιπόν,  θα τη συμπληρώνατε , θα την υπογράφατε και θα μας την έφερναν τα παιδιά στο σχολείο. Τώρα αυτό δεν είναι εφικτό. Επίσης , πιθανότατα είναι εξίσου δύσκολο είτε να την αποστείλετε με Φαξ είτε σκαναρισμένη με μέιλ.

Για αυτόν το λόγο θα κάνουμε ΟΛΟΙ το εξής:

 

ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgYnXk3RHOa_32APkQDv09D937N6Py3LIPrlVOH4eC5W1MiQ/viewform

 

ΟΤΑΝ  ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ,  ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ 

 

 

Παρακάτω ακολουθούν σημεία της εγκυκλίου που χρειάζεται να προσέξετε ιδιαίτερα

 

Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά- Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.

Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις: α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, κτλ. Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η β΄ ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.  Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω  τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.                                                              

                                                                                                                         

Από τη Διεύθυνση                                                                                                        

 
 
 
Περιοχή συνημμένων
 
 
                                                                                    
Κατηγορία Ανακοινώσεις

Αγαπητοί γονείς των μαθητών της ΣΤ,

Σας ενημερώνουμε  ότι, κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 4η Ιουνίου 2020,η οποία, με τη λήξη του διδακτικού έτους θα  αποσταλεί  στα Γυμνάσια μαζί με τους τίτλους Σπουδών.

Την αίτηση την κατεβάζετε από το site του σχολείου από τα χρήσιμα έγγραφα ,τη συμπληρώνετε , την υπογράφετε, τη σκανάρετε και μας την αποστέλλετε στο mail  του σχολείου.

Κατηγορία Ανακοινώσεις

Στα συνημμένα αρχεία θα βρειτε την εγκύκλιο και τις απαραιτητες οδηγιες για τη διαδικασία εισαγωγής στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια σχ. έτος 2020-2021

Κατηγορία Ανακοινώσεις

Στα συνημμένα αρχεία θα βρειτε την εγκύκλιο και τις απαραιτητες οδηγιες για τη διαδικασία εισαγωγής στα Μουσικά Γυμνάσια σχ. έτος 2020-2021

Κατηγορία Ανακοινώσεις