Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούνιος 2019

Οι τίτλοι προόδου για τους μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄τάξεων καθώς και τα απολυτήρια των μαθητών της Στ΄ τάξης θα δοθούν την Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 08:30-10:30 πμ. 
 
Για την ενημέρωσή σας , οι δασκάλες των τμημάτων θα βρίσκονται στις αίθουσές τους και οι δασκάλες των ειδικοτήτων θα βρίσκονται στο γραφείο δασκάλων. 
 
Την ημέρα εκείνη ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, πρωινή ζώνη και ολοήμερο πρόγραμμα.
 
Σημείωση: 
 
1)Παρακαλείστε όσοι ενδιαφέρεστε , ώστε τα παιδιά σας (που πρόκειται να φοιτήσουν στις  Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄) να παρακολουθήσουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα τη χρονιά 2019-20 , αν δεν το έχετε ήδη κάνει, να προσκομίσετε τη σχετική αίτηση και τις βεβαιώσεις εργασίας ή κάρτες ανεργίας έως τις 11 Ιουνίου που λήγει η προθεσμία
2) Επίσης παρακαλείστε οι γονείς των μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν στη Δ΄τάξη,  να προσκομίσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή έως τις 13 Ιουνίου το οποίο είναι υποχρεωτικό για την εγγραφή στην τάξη αυτή.
 
Ο Δντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου
Κατηγορία Ανακοινώσεις

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.31/12214/Δ1/28-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ2Ρ4653ΠΣ-7ΔΩ) Υπουργική Απόφαση, τα διδακτικά βιβλία του συνημμένου παραρτήματος είναι δυνατό είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται. 
Σας ενημερώνουμε ότι τα βιβλία του παραρτήματος θα επαναχρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να επιστραφούν στη σχολική μονάδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, με τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 και πριν τις θερινές διακοπές.
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κατηγορία Ανακοινώσεις

Την εγκύκλιο προϋποθέσεων και διαδικασιών

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020, μπορείτε να συμβουλευτείτε στο παρακάτω συνημμένο

Κατηγορία Ανακοινώσεις