Σχολική Βιβλιοθήκη

Σύντομα θα αναρτηθούν δράσεις , ανακοινώσεις σχετικά με τη λειτουργία της σχολικής  βιβλιοθήκης μας.