Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών Α1

Οι μαθητές του Α1με κατάνυξη παρακολούθησαν τη δοξολογία για τον εορτασμό  των Τριών ιεραρχών στον Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου. 

Πολυμέσα