Ενημέρωση Ε'και Στ τάξης από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

 Σήμερα 28/1/2020 η Ε΄και Στ τάξη του σχολείου μας ενημερώθηκαν από γιατρό καρδιολόγο της Ελληνικής καρδιολογικής Εταιρείας.