Ευχαριστήρια επιστολή από το ΥΠΑΙΘ για τη συμμετοχη του σχολειου στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

ΘΕΜΑ: «Ευχαριστήρια επιστολή»

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 180324/ΓΔ4/19-11-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με τίτλο: « Διοργάνωση

Εκδηλώσεων & Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στους/στις εκπαιδευτικούς και

τους/τις μαθητές/τριες των σχολείων που απέστειλαν εικαστικές δημιουργίες, ταινίες μικρού μήκους,

βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα εκδηλώσεων, λογοτεχνικά αποσπάσματα και ποιήματα, φωτογραφικό υλικό

και αφίσες από τις δράσεις συνεκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που πραγματοποίησαν κατά το σχολικό

έτος 2018-2019 αλλά και το τρέχον σχολικό έτος. Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάστηκε στην εκδήλωση της

Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο στις 3

Δεκεμβρίου 2019, με σκοπό την ανάδειξη καλών πρακτικών στο πεδίο της ειδικής αγωγής και της

ενταξιακής εκπαίδευσης και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού

συνόλου σε ζητήματα που αφορούν την αναπηρία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ