Σχολική Βιβλιοθήκη

Μία καινοτομία του σχολείου μας ξεκίνησε την Τετάρτη 5/2/2020 ! Αποκαλείται " Το σχολείο γυρίζει σελίδα" Στον πίνακα ανακοινώσεων που…
Σύντομα θα αναρτηθούν δράσεις , ανακοινώσεις σχετικά με τη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης μας.