Ε τάξη

πό τη μαθητρια Νικολέτα Ι. Ε2
Βαμμένα στο χέρι από τις μαθήτριες Νικολέτα Ι. Ε2 & Μαρία Ι.Α2
Από τη μαθήτρια Μ.Εξ. της Ε2 τάξης
Από τη μαθήτρια της Ε΄τάξης Ι. Μπ.
Από το μαθητή της Ε΄τάξης Δ. Τζ.
Από το μαθητή της Ε΄τάξης Χ. Α.
Από τη μαθήτρια της Ε΄τάξης Κ. Π-Σ.
Από τη μαθήτρια της Ε΄τάξης Ο. Π.