Αγγλικά για την Ε τάξη 28/4/2020

Αγαπημένα μας παιδιά, Χρόνια Πολλά. Κρίμα που ακόμα τα λέμε από το site, μας έχετε λείψει πολύ!

a) Feedback for question words:

1. which, 2. how many, 3. why, 4. where, 5. whose, 6. when, 7. which, 8.what, 9. who, 10. where, 11. why, 12.what, 13. where, 14.which, 15. how old.

b) Ας θυμηθούμε την έκφραση be going to = πρόκειται να κάνω κάτι και ας κάνουμε το φυλλάδιο.

κ. Ντόλλυ και κ. Δόμνα