Πληροφορική για την Ε΄Δημοτικού 10/4/2020

Για την Ε τάξηκαι ΣΤ τάξη

Υλικό – Λογισμικό

Στην παρακάτω εφαρμογή πρέπει να διακρίνεις τα αντικείμενα αν ανήκουν στο υλικό, το λογισμικό(τα προγράμματα) ή αν είναι αρχεία που δημιουργείς

Υλικό – Λογισμικό

Έπειτα προσπάθησε να φτιάξεις, στην επόμενη εφαρμογή, τον εννοιολογικό χάρτη του Η/Υ ενώνοντας τις κατάλληλες έννοιες. (για να το πετύχεις αυτό πατάς στο μπλε κουτάκι από κάθε λέξη και δημιουργείται το βελάκι όπως φαίνεται στο παράδειγμα)

 

 

Εννοιολογικός χάρτης – Ο Υπολογιστής

(άνοιξε το link και πάτα πάνω στην μικρή εικόνα κάτω από τον τίτλο )